Машина за корегиране на размери на щори

За поправяне на размери  на хоризонтални щори със стандартни размери  можете да използвати този тип машина:

vba800 vba800_1 vba806