Общи условия

Споразумение между потребител/посетител и carolblinds.bg
Последно обновяване: ноември 2022

Уебсайт www.carolblinds.bg се оперира и управлява от „Керол Блиндс“ ЕООД, което дружество е доставчик и на услугите и материали, предлагани чрез уебсайта. Настоящите Общи условия (наричани по-долу “Споразумение” или “Общи условия”) представляват споразумение между теб (като потребител и/или посетител) и „Керол Блиндс“ ЕООД относно условията, при които www.carolblinds.bg ти предлага информацията, продуктите и услугите, предоставени на или чрез www.carolblinds.bg (наричани “Услугите”).

www.carolblinds.bg се състои от множество страници, чийто оператор и администратор е “Керол Блайндс” ЕООД, ЕИК: 126743033, гр. Димитровград, ул. “Ем. Станев” 7-Д-19, email: office @ carolblinds.bg.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ.

Ако не си съгласен с тези условия или ако нямаш навършени 16 години – не използвай www.carolblinds.bg.

“Използване” на www.carolblinds.bg означава действия от типа: кликване на линкове, въвеждане на информация, създаване на документи, качване на съдържание или разглеждане (т.нар. браузване). Използвайки www.carolblinds.bg ти се съгласяваш с настоящите общи условия.

Услуги, предлагани чрез www.carolblinds.bg

Част от услугите на www.carolblinds.bg са предназначени за бизнеса в България, а именно търговци и потребители, действащи в контекста на своята стопанска дейност, занятие или професия. За всички останали услуги ти, като потребител, можеш да се възползваш от всички свои права уредени в Закона за защита на потребителите.

www.carolblinds.bg разглежда жалби и рекламации от потребители, изпратени чрез контактната форма на сайта или в писмена форма на e-mail адрес office @carolblinds.bg. Всички жалби във връзка с предоставяните от www.carolblinds.bg услуги ще бъдат разгледани в разумен срок и на подателя ще бъде изпратен отговор съгласно резултата. Рекламациите се удовлетворяват незабавно доколкото за това не се изисква съдействие от потребителя.

Промени и допълнения
www.carolblinds.bg си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия за използване на www.carolblinds.bg. Промените влизат в сила веднага, а в случай, че не ги приемаш – може да преустановиш използването на www.carolblinds.bg. Ако не се противопоставиш на промените в Общите условия и продължиш да използваш www.carolblinds.bg, се презюмира (предполага), че си приел промените.

Ако използваш услугите на www.carolblinds.bg, всяка промяна в общите условия ще влезе в сила спрямо теб без изрично уведомление.

Линкове към други сайтове
Този сайт, както и съдържанието в Блога, съдържа линкове към други ресурси в интернет, наричани “линкове” или “свързани сайтове”. Тези линкове са предоставени за твое удобство и имат за цел да допринесат за по-лесно идентифициране на други интернет ресурси, които могат да ти бъдат полезни. Линковете нямат за цел да индикират, че www.carolblinds.bg спонсорира / подпомага или че е правно обвързан, с който и да е от свързаните сайтове; нито че www.carolblinds.bg е упълномощен да използва търговска марка, лого, авторски права или каквато и да е друга интелектуална собственост, която може да се появи в линковете.

www.carolblinds.bg не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове. Това включва и всеки линк, разположен на свързаните сайтове към други сайтове. Тези Общи условия не покриват твоите взаимоотношения със свързаните сайтове. Ето защо следва внимателно да провериш условията за използване на свързаните сайтове.

Лични данни
Защитата на твоите лични данни е висок приоритет за нас.

“Карол Блайндс” ЕООД е регистриран оператор на лични данни към Комисията за защита на личните данни.

www.carolblinds.bg не събира и не обработва лична информация като име, ЕГН, адрес, телефон, имейл.

www.carolblinds.bg може да събира, анонимно, демографски данни като например град, години, пол, интереси и предпочитания. Информация за твоята операционна система също може да бъде събирана: IP адрес, вид браузър, време на достъп, препращащ сайт и т.н. Тази информация се използва за поддръжка на услугите и най-вече за тяхното оптимизиране и подобряване.

За да използваш някои от услугите на www.carolblinds.bg e необходимо да предоставиш свои лични данни, в това число e-mail адрес, телефон за връзка, две имена и местожителство. При използване на съответните услуги ще бъде своевременно уведомен за необходимостта от представяне на лични данни.

Използване на личната ти информация

www.carolblinds.bg събира и използва личната ти информация за да управлява www.carolblinds.bg и да изпълнява заявените услуги. www.carolblinds.bg може да използва тази информация за да те информира за други продукти и услуги на наши партньори. www.carolblinds.bg може да се свързва с теб за обратна връзка на услугите ни.

www.carolblinds.bg не продава, дава под наем или предоставя по какъвто и да е начин списъка с клиенти на трети страни. www.carolblinds.bg може от време на време да ти предлага партньорски услуги с конкретни оферти, които биха били полезни на теб. В този случай твоите данни не са предоставени на третата страна без твоето изрично съгласие. www.carolblinds.bg може да споделя твоята информация с платежни оператори, за нуждите на конкретната транзакция. Всички тези оператори нямат право да използват тази информация за нищо друго освен за изпълнение на плащането. Платежните оператори са задължени да използват най-съвременните и сигурни технологии за защита на личната ти информация.

www.carolblinds.bg следи посещенията на страници и уебсайтове, посетени от www.carolblinds.bg, за нуждите на качествен анализ. Тази информация се използва за подобрението на услугите и персоналната им адаптация към всеки потребител.

www.carolblinds.bg ще сподели личната ти информация без твое разрешение, само ако законът изисква това или е необходимо съдействие пред конкретен властови орган.

Бисквитки

www.carolblinds.bg може да използва бисквитки, за да персонализира онлайн престоя ти. Бисквитка е текстов файл, който се съхранява и поставя на твоя компютър от уеб сървър. Бисквитките не могат да бъдат използвани за зареждане на програми или вируси. Бисквитките са уникално разпределени към теб и могат да бъдат разчетени само от уеб сървъра, който ги е разпределил.

Основната причина да използва бисквитки е да ти пестим време. Целта на бисквитките е да каже на уеб сървъра, че точно ти си се върнал на определена страница.

Имаш възможност да приемеш или да откажеш бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но ти винаги можеш да коригираш това от настройките си. Ако решиш да откажеш бисквитките, няма да можеш да се насладиш на всички интерактивни елементи на услугите на carolblinds.bg.

Сигурност на Личните ти данни

www.carolblinds.bg съхранява твоята информация от злонамерен достъп или използване. www.carolblinds.bg съхранява предоставената информация върху компютърни сървъри в контролирана и защитена среда. Всяка информация се защитава чрез криптиране и Secure Socket Layer (SSL) протокол.

Услуги от трети лица
Някои от услугите, достъпни на www.carolblinds.bg се предоставят от трети лица. Използвайки, какъвто и да е продукт или услуга чрез домейна www.carolblinds.bg – позволяваш на www.carolblinds.bg да споделя информация с третата страна, с която www.carolblinds.bg има споразумение за сътрудничество.

Информацията цели да допринесе за твоето качествено и адекватно обслужване.

Забранено за незаконни цели
Като условие за използване на www.carolblinds.bg, ти декларираш пред www.carolblinds.bg, че няма да използваш уеб сайта, в който и да е от случаите по-долу:

1) незаконни цели;

2) за цели, забранени от настоящите общи условия;

3) по какъвто и да е начин, който може да застраши или повреди функционирането на www.carolblinds.bg

4) по какъвто и да е начин да застраши нормалното използване на сайта от друго лице.

Нямаш право да “хакваш”, “кракваш”, “скрейпваш”, “крауваш” www.carolblinds.bg директно или индиректно чрез инструменти като паяци, роботи, крауерс, скрейпърс, фрейминг, айфреймс или RSS фийдове или всякакви други подобни. Нямаш право да достигаш или да се опитваш да достигнеш до информация, която не е публично публикувана на www.carolblinds.bg.

Правните документи, формуляри, статии и цялото съдържание на сайта www.carolblinds.bg са защитени от европейското и българското законодателство за интелектуална собственост, включително авторски права. Използването на carolblinds.bg не ти дава право да продаваш и/или препродаваш съдържанието на сайта www.carolblinds.bg.

Прекратяване / ограничаване на достъп
www.carolblinds.bg си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до сайта www.carolblinds.bg и предоставяните услуги. www.carolblinds.bg си запазва правото да модифицира или да прекратява (временно или окончателно) елемент от услугите си. Ти се съгласяваш, че www.carolblinds.bg няма да носи отговорност към теб или трети лица за каквато и да е модификация (промяна), спиране или прекратяване на услуга.

Ограничаване на отговорността
(прочети това внимателно, защото е свързано с правата ти)

Информацията, софтуера, продуктите и услугите, достъпни чрез уеб сайта www.carolblinds.bg може да съдържат неточности и технически грешки. www.carolblinds.bg и/или неговите доставчици може периодично и по всяко време да правят подобрения и промени в www.carolblinds.bg. Информация, получена чрез www.carolblinds.bg не следва да бъде аргумент за лични, медицински, правни и/или финансови решения. Ти следва да се консултираш с подходящ специалист, за да получиш съдействие за твоята конкретна (специфична) ситуация.

ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ И ГРАФИКИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. www.carolblinds.bg (“Керол Блайндс” ЕООД) и неговите доставчици, не носят отговорност за коректността, надеждността и достъпността на информация, софтуер, продукти, услуги и графики, съдържащи се на сайта www.carolblinds.bg по какъвто и да е повод.

ЕТО ЗАЩО www.carolblinds.bg (“Керол Блайндс” ЕООД) И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ИМУЩЕСТВЕНА И/ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕОПИСАНОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

www.carolblinds.bg (“Керол Блайндс” ЕООД) И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ВРЕДИ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ СА СЛЕДСТВИЕ НА ДОГОВОРНО ИЛИ ДЕЛИКТНО ПРАВООТНОШЕНИЕ. Отговорността се изключва в следните, неизчерпателно изброени, хипотези:

– прекратен достъп, загуба на информация и данни, печалба, по повод използването на www.carolblinds.bg;

– за забава или невъзможност за употреба на www.carolblinds.bg или други услуги, чрез сайта;

– за невъзможността за предоставяне на услуги;

– за каквато и да е информация, софтуер, продукти, услуги и графики, доставяни на и чрез www.carolblinds.bg;

Ако не си доволен от който и да е от елементите на сайта www.carolblinds.bg (който и да е продукт или услуга) или не си съгласен с клауза/и от настоящите Общи условия – следва да прекратиш използването на www.carolblinds.bg.

Важно: максималната отговорност на www.carolblinds.bg се ограничава до размера на заплатените такси за използването на www.carolblinds.bg

Освобождаване от отговорност
Ти се съгласяваш да освободиш от отговорност www.carolblinds.bg (“Керол Блайндс” ЕООД) и неговите управители и служители без значение от загубите, вредите, разходите, правата, исковете, предявени от трето лице, свързани с твоята употреба на Услугите, Документите и Допълнителните материали, нарушение от твоя страна на настоящите Общи условия и/или на каквито и да е други права.

Спорове
Повечето потребителски искания могат да бъдат решени бързо и в полза на потребителите (клиентите) на www.carolblinds.bg чрез обаждане в отдела за обслужване на клиенти.

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Интелектуална собственост
Услугите и цялото съдържание на уеб сайта www.carolblinds.bg са защитени с авторски права. Всички права запазени. С изключение на изрично позволение от www.carolblinds.bg, ти се съгласяваш да не преправяш, копираш, фреймваш, скрейпваш, наемаш, лицензираш, продаваш, дистрибутираш съдържание или части от съдържание на www.carolblinds.bg. Във връзка с употребата ти на www.carolblinds.bg, ти се съгласяваш да не използваш каквито и да е инструменти за извличане на информация (роботи, паяци и др.). Каквато и да е употреба на съдържанието, освен в предвидените случаи, е строго забранена. Технологията и софтуерът, които обслужват www.carolblinds.bg, са собственост на www.carolblinds.bg (“Керол Блайндс” ЕООД), наши партньори или доставчици. Ти се съгласяваш да не копираш, променяш, създаваш или да се опитваш да придобиеш какъвто и да е код (source code), нито да продаваш, лицензираш или да прехвърляш по какъвто и да е начин софтуера. Всяко едно право, което не е изрично предоставено на друго/и лице/лица остава собственост на www.carolblinds.bg.

Авторски права

www.carolblinds.bg почита интелектуалната собственост на останалите лица; настояваме нашите потребители да правят същото. Ако смяташ, че твоята работа е копирана по начин, че е нарушено авторското ти право, по какъвто и да начин, следва да уведомиш www.carolblinds.bg според процедурата по-долу.

www.carolblinds.bg разглежда молби и уведомления за нарушени авторски права на Сайта съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права. Всяка претенция за нарушени права следва да бъде изпратена на адрес office @carolblinds.bg със заглавие: “Нарушено авторско право”.

Общи разпоредби
Ти приемаш и се съгласяваш, че по никакъв начин между теб и www.carolblinds.bg не възниква служебно, партньорско, агентско правоотношение. Ако някоя клауза или част от настоящите Общи условия е невалидна, то това не влече невалидност на цялото Споразумение. Невалидната клауза следва да се тълкува (и замести) според най-близката законова разпоредба с аналогична цел.

Освен в изрично посочените в общите условия случаи, това Споразумение урежда всички правоотношения между потребител/ползвател и www.carolblinds.bg по повод използването на www.carolblinds.bg. Споразумението има предимство пред всички минали или настоящи комуникации и оферти между нас (двете страни) – електронни, устни и писмени. Не можеш да прехвърляш на трето лице каквито и да е права, произтичащи за теб от настоящите Общи условия, без изричното писмено позволение на www.carolblinds.bg. Правата на www.carolblinds.bg във връзка с настоящите Общи условия могат да бъдат прехвърляни на друго лице. Всички права, които не са изрично предоставени от това Споразумение на други лица, остават права на www.carolblinds.bg.

www.carolblinds.bg може официално да комуникира с теб с всички комуникационни средства като имейл, поща, публикации на www.carolblinds.bg и т.н.

Принтирана версия на настоящите Общи условия или каквото и да е съобщение в електронна форма следва да е с еднаква правна тежест с писмени документи в съдебни и извънсъдебни спорове по повод това Споразумение. Всички страни приемат и се съгласяват с настоящото Споразумение.

Въпроси? Коментари? Предложения?

Свържи се с нас на office @ www.carolblinds.bg, за да съобщиш за каквото и да е нарушение на настоящите Общи условия или да отправиш каквито и да е въпроси във връзка с Общите условия или Услугите.